Комерційна діяльність

 Спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність»

free-finance-software1Кваліфікація: молодший спеціаліст з комерційної діяльності

Спеціальність «Комерційна діяльність» була відкрита у Житлово-комунальному технікумі в 1992 році.

Будь-яке виробниче чи торговельне підприємство потребує раціонального матеріально-технічного забезпечення, а також успішного розповсюдження своєї продукції, робіт або послуг серед потенційних клієнтів. І тому молодший спеціаліст з комерційної діяльності – це той фахівець, який зможе забезпечити виконання таких функцій. Він займається організаційно-комерційною, товарознавчо-експертною, маркетинговою, торгово-економічною, аналітичною діяльністю, забезпечує належне оформлення укладених договорів і контрактів, здійснює операції, пов'язані з процесами постачання та купівлі-продажу товарів, досліджує кон’юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку, аналізує стан і тенденції, зміни попиту населення, займається посередництвом у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних послуг.

Посади, які можуть займати молодші спеціалісти з комерційної діяльності: 
• Керівник: виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі; виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; підрозділів маркетингу; виробничих підрозділів в складському господарстві; підрозділів матеріально – технічного постачання; малих підприємств без апарату управління в оптовій і роздрібній торгівлі; малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні;
• Агент з торгівлі майном, з комерційних послуг та торгівельні брокери;
• Брокери (посередники) з купівлі – продажу товарів;
• Службовці на складах;
• Керуючий магазином;
• Директор (керівник) малої торговельної фірми;
• Завідувач складу;
• Керівник малого (складського) підприємства;
• Заготівельник продукції і сировини;
• Експедитор.
• Комірник

DSC05294Випускники спеціальності «Комерційна діяльність» можуть продовжити освіту у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації за відповідним напрямом підготовки за скороченим терміном навчання, а насамперед в ХНУМГ імені О.М. Бекетова на факультетах економіки, менеджменту, обліку та аудиту.

Отримання освіти в області комерційної діяльності дасть змогу людині стати більш комунікабельною, відкритою, наполегливою та досягти своєї мети в бізнесі.

 

You are here: Home Спеціальності Комерційна діяльність