Правила прийому до ЖКК

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

на підготовку фахівців з вищою освітою у 2017 році

 

 П Р А В И Л А  П Р И Й О М У до Житлово-комунального коледжу у 2018 році 

 Додаток 1 до Правил прийому до ЖКК ХНУМГ імені О.М. Бекетова

 Додаток 2 до Правил прийому до ЖКК ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Положення про приймальну комісію Житлово-комунальногоколеджу Харківського національного університету міського господарстваімені О. М. Бекетова

 ПРОГРАМА фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  ПРОГРАМА фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі  спеціальності 030509 «Облік і оподаткування»

ПРОГРАМА фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності 201«Агрономія»

ПРОГРАМА  фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  зі  спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

 ПРОГРАМА фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі  спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

ПРОГРАМА вступних випробувань з математики  на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних випробувань з математики на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА співбесіди з математики на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних випробувань з української мови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних випробувань з української мови та літератури на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА співбесіди з української мови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

ПРОГРАМА фахових вступних випробувань з української мови та літератури на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Житлово-комунальним коледжем Харківського національного університету міського господарстваімені О. М. Бекетова 

Ви тут: Home Абітурієнту 2018 року Правила прийому до ЖКК