Відповідно до рішення Ради директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

GKK

ЗАПРОШУЄМО

взяти участь у ХІХ обласній науково-практичній конференції

педагогічних працівників закладів вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів Харківської області

за темою:

«Організаційно-педагогічні та методичні проблеми і завдання імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту»,

яка відбудеться 21 лютого 2020 року на базі Житлово-комунального коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Мета конференції: вивчення проблем, формулювання завдань і шляхів успішної імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» задля підготовки фахових молодших бакалаврів, які відповідають потребам суспільства і ринку праці.

До участі в конференції запрошуються керівники та заступники керівників закладів вищої освіти, викладачі, інші педагогічні працівники.

Передбачається обговорення наступних питань:

  1. Особливості управління закладами фахової передвищої освіти в умовах імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту». Нормативно-правове забезпечення роботи закладів фахової передвищої освіти. Колегіальні, робочі та дорадчі органи управління. Автономія коледжу. Соціальне партнерство. Коледж як кваліфікаційний центр здобуття повних і часткових кваліфікацій.
  2. Реалізація завдань Закону України «Про фахову передвищу освіту» щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти. Особливості складання освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів. Якість фахової передвищої освіти. Академічна доброчесність. Атестація і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Студентське самоврядування.
  3. Особливості формування змісту підготовки фахових молодших бакалаврів. Форми здобуття фахової передвищої освіти. Дуальна освіта. Освіта дорослих. Інтеграція освітніх та освітньо-професійних програм. Профільна середня освіта професійного спрямування. Студентоорієнтоване навчання.
  4. Дослідницька та інноваційна діяльності у сфері фахової передвищої освіти як актуальне завдання коледжів. Створення інформаційно-освітнього середовища для підготовки фахівців. Дослідницька діяльність. Трансформація наукових досліджень і розробок у практичну діяльність. Новий підхід до надання освітніх і науково-практичних послуг, їх адаптація до потреб ринку праці та суспільства.

Для участі в конференції Вам необхідно подати до оргкомітету матеріали відповідно до додатків 1 і 2, тексти тез для публікації за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 233А, 1 поверх, кабінет 16 «Навчально-методичний кабінет».

За результатами конференції буде видано збірку публікацій (за рахунок коштів авторів із розрахунку 100 грн. за сторінку друкованого тексту).

Відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 №800, публікація тез є однією з можливих форм підвищення кваліфікації як умови атестації педагогічних працівників.

Тези подаються у друкованому вигляді в одному екземплярі у форматі Microsoft Word розміром шрифту 14, шрифтом Times New Roman з відступами з усіх боків 2см.

По центру сторінки напівжирним шрифтом великими літерами друкується індекс УДК (можна знайти за посиланням http://teacode.com/online/udc), назва тез, під нею прописним шрифтом – прізвище та ініціали автора, повна назва навчального закладу. Текст друкується через 1,5 інтервали.

Разом із друкованим текстом подається його файл на електронному носії.

Матеріали друкуються в авторській редакції мовою оригіналу. Повну відповідальність за зміст, достовірність наведених фактів, цитат несуть автори опублікованих матеріалів.

Тези, які не відповідають вимогам щодо оформлення, подані з порушенням встановлених термінів прийматися не будуть.

Терміни подачі заявок і матеріалів:

Тексти тез для публікації до 15 січня 2020

Заявка на участь у роботі конференції до 03 лютого 2020

Більш детальну інформацію можна отримати у членів організаційного комітету з 9.00 до 16.00 за телефонами:

  • (057)7041094 – Переходович Світлана Сергіївна, заступник директора з навчальної роботи
  • (095)7108120 – Кульбака Алла Миколаївна, завідувач навчально-методичного кабінету

З повагою, організаційний комітет

Дякуємо за участь!