Найважливіший Рубікон в житті комерсантів

2019.06.22 GOS KD

Комплексний екзамен з атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводився з 22 по 27 червня 2019 р.

Атестація проводилась на основі оцінки рівня фахових компетенцій та результатів навчання випускників спеціальності шляхом виконання атестаційних кваліфікаційних завдань, які визначили рівень освітньої та професійної підготовки майбутніх комерсантів.

Комплекс завдань дозволив перевірити сформованість професійних умінь і навичок майбутніх фахівців. Оцінювання рівня підготовки студентів проведено відповідно до об’єктивних критеріїв.

До організації та проведення атестації здобувачів вищої освіти зауважень не було.

Всі студенти успішно справились із завданнями комплексного екзамена!

Екзаменаційна комісія ухвалила присвоїти студентам кваліфікацію молодшого спеціаліста з комерційної діяльності та видати 59 дипломів. Дипломи з відзнакою отримали 5 студентів: Макієвська А.С., Нестеренко М.В., Хименко А.О., Самойлова Є.О., Приходько Р.Ю.

Екзаменаційна комісія відмітила кращі відповіді студентів: Бородкіної К.О., Ментинської Є.С., Самойлової Є.О., Дурнєвої А.В., Хименко А.О., Макієвської А.С.

Майже всі випускники продовжать навчання в ХНУМГ імені О. М. Бекетова за скороченим терміном на денній і заочній формах навчання, а також в інших ВНЗ України.

Доброї та успішної дороги ВАМ, наші шановні комерсанти!!!

2019.06.22 GOS KD
2019.06.22 GOS KD
2019.06.22 GOS KD

2019.06.22 GOS KD
2019.06.22 GOS KD
2019.06.22 GOS KD