Відкрите лекційне заняття з менеджменту

2019 12 12

11.12.19 викладачем циклової комісії комерційної діяльності Салтановою О.С. в групі ПТБД-21 проведено показове заняття у формі лекції-бесіди з використанням інформаційно-комунікативних технологій з дисципліни «Менеджмент» на тему «Керівництво та лідерство».

Лекція була побудована таким чином, що протягом всього заняття викладач, через постановку ретельно продуманої системи запитань, підводила студентів до розуміння нового матеріалу, пояснювала на прикладах деякі складні моменти, допомагала студентам аналізувати та обґрунтовувати проблемні ситуації.

Особливу зацікавленість присутніх викликало випереджувальне завдання у вигляді відеоролику щодо дослідження поняття «Лідерства».

На занятті застосовувались такі педагогічні прийоми: метод «Експрес-опитування - Що? Де? Коли?», метод демонстрації наочного матеріалу, випереджувальні завдання, робота в парах, прийоми критичного мислення для систематизації знань.

Заняття пройшло на високому методичному рівні. А під час рефлексії студенти оцінили свою роботу, визначили найкращі події заняття та поставили цілі на майбутнє.

2019 12 12
2019 12 12
2019 12 12
2019 12 12