Комплексний екзамен на спеціальності «Агрономія»

20200128 Gos

З 29.01.2020 - 30.01.2020 на спеціальності «Агрономія» спеціалізації «Промислове квітництво» проводилась атестація студентів у формі комплексного екзамену здобувачів вищої освіти. В ході екзамену виявлено, що загальний рівень підготовки молодшого спеціаліста відповідає сучасним вимогам освітньо-професійної програми. Відповіді майбутніх агротехніків свідчили про досконалу фахову підготовку, фахівці добре орієнтуються у різноманітті сучасних видів і сортів декоративних рослин, їх агротехніках, способах масового розмноження і методах захисту від шкідливих об’єктів, використанні добрив.

Студенти вміють користуватись інформаційно – інструкційними матеріалами для вирішення практичної частини білету. Додаткові питання свідчили про придбання студентами практичних навичок у роботі з декоративними культурами.

20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos
20200128 Gos