Участь у роботі Науково-практичної школи-семінару

З 10.02.2020 по 06.03.2020 р. викладачі коледжу Майборода Ю.В. і Камишнікова Г.В. взяли активну участь у роботі Науково-практичної школи-семінару «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО» у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Викладачі успішно пройшли підготовку та здобули компетенції відповідно до змісту тренінгової програми «Візуальна комунікація», які сприятимуть активізації навчальної діяльності й підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців.

Всім учасникам тренінгу вручені сертифікати.

2020.03.10
2020.03.10