Практичне навчання садовода

Prakt ZB

Розвиток зеленого будівництва і садово-паркового господарства України в значній мірі залежить не тільки від економічних, технічних і природних показників країни, а і від рівня підготовки молодших спеціалістів за кваліфікацією «фахівець садово-паркового господарства». Теоретичні знання фахових дисциплін повинні бути творчо використані для вирішення практичних завдань, пов’язаних з озелененням міст, селищ, приватних територій в умовах інтенсивної господарської діяльності людини.

Найважливішим етапом у підготовці фахівців зеленого будівництва і ландшафтного дизайну є практичне навчання. Воно складає суттєву частину навчального процесу. Його мета – закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок та вмінь, прогресивних методів організації праці у конкретних виробничих умовах.

Практики проводяться відповідно до навчального плану і «Положення про практики студентів вищих навчальних закладів». На спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» спеціалізації «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» передбачено проведення навчальної практики з ботаніки, дендрології, квітництва та геодезії на 2 курсі; навчально-виробничої та технологічної практик на 3 курсі; переддипломної практиці на 4 курсі.

Prakt ZB

Під час навчальної практики з ботаніки, квітництва, дендрології, геодезії студенти вивчають видову різноманітність дикоростучих, квітково-декоративних та деревних і кущових рослин, навчаються їх визначати за визначником та вирощувати, освоюють головні технологічні способи посіву, посадки, розмноження, формування рослин і догляду за ними, засвоюють кондиції на посадковий матеріал і квіткову розсаду (головні матеріали зеленого будівництва), навчаються орієнтуватися на місцевості, наносити ситуацію на план, переносити проект в натуру. Студенти відвідають парк імені Горького,сад Шевченка, Ботанічний сад імені В.Каразіна , дендрологічний парк ЖКК ХНУМГ імені О.М. Бекетова та дендропарк ХНАУ імені Докучаєва.

Prakt ZB
Prakt ZB

Prakt ZB
Prakt ZB

Знайомляться з топіарним мистецтвом.

Prakt ZB

Загальна кількість годин навчальної практики 180 годин/6,0 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 120 годин, самостійної роботи – 60 годин.

Наступний етап практичного навчання – навчально-виробнича практика. В процесі практики студенти засвоюють техніку виконання окремих операцій (підготовку території ділянки озеленення, відбирання за кондиціями посадкового матеріалу, посів газонних трав, догляд за газоном, створення квітників, посадка дерев і кущів та догляд за ними, догляд за книками) у виробничих умовах і набувають професійні навички. Загальна кількість годин навчально-виробничої практики 135 годин/4,5 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 90 годин, самостійної роботи – 45 годин.

Prakt ZB
Prakt ZB
Prakt ZB

Під час технологічної практики студенти поглиблюють свої знання і вдосконалюють професійні навички. Вони повинні досконало вивчити технологію виробничих процесів, оволодіти навиками організації праці і підприємницької діяльності, вивчити структуру, спрямованість виробничого закладу, систему оплати та охорони праці, навчитися оформляти необхідну документацію. Загальна кількість годин технологічної практики 225 годин/7,5 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 150 годин, самостійної роботи – 75 годин.

Завершуючий етап практичного навчання – переддипломна практика. Її задачі – узагальнення і поглиблення студентами виробничого досвіду, закріплення теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі навчальних і технологічної практик, детальне вивчення об’єкту дипломного проектування, збір вихідних матеріалів за темою, визначення ідеї проекту. Загальна кількість годин переддипломної практики 180 годин/6,0 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 120 годин, самостійної роботи – 60 годин.

Prakt ZB
Prakt ZB
Prakt ZB