Матеріально-технічна база коледжу

Матеріально-технічна база коледжу

Відповідно до рішення Ради директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

GKK

ЗАПРОШУЄМО

взяти участь у ХІХ обласній науково-практичній конференції

педагогічних працівників закладів вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів Харківської області

за темою:

«Організаційно-педагогічні та методичні проблеми і завдання імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту»,

яка відбудеться 21 лютого 2020 року на базі Житлово-комунального коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Мета конференції: вивчення проблем, формулювання завдань і шляхів успішної імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» задля підготовки фахових молодших бакалаврів, які відповідають потребам суспільства і ринку праці.

До участі в конференції запрошуються керівники та заступники керівників закладів вищої освіти, викладачі, інші педагогічні працівники.

Передбачається обговорення наступних питань:

  1. Особливості управління закладами фахової передвищої освіти в умовах імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту». Нормативно-правове забезпечення роботи закладів фахової передвищої освіти. Колегіальні, робочі та дорадчі органи управління. Автономія коледжу. Соціальне партнерство. Коледж як кваліфікаційний центр здобуття повних і часткових кваліфікацій.
  2. Реалізація завдань Закону України «Про фахову передвищу освіту» щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти. Особливості складання освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів. Якість фахової передвищої освіти. Академічна доброчесність. Атестація і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Студентське самоврядування.
  3. Особливості формування змісту підготовки фахових молодших бакалаврів. Форми здобуття фахової передвищої освіти. Дуальна освіта. Освіта дорослих. Інтеграція освітніх та освітньо-професійних програм. Профільна середня освіта професійного спрямування. Студентоорієнтоване навчання.
  4. Дослідницька та інноваційна діяльності у сфері фахової передвищої освіти як актуальне завдання коледжів. Створення інформаційно-освітнього середовища для підготовки фахівців. Дослідницька діяльність. Трансформація наукових досліджень і розробок у практичну діяльність. Новий підхід до надання освітніх і науково-практичних послуг, їх адаптація до потреб ринку праці та суспільства.

Для участі в конференції Вам необхідно подати до оргкомітету матеріали відповідно до додатків 1 і 2, тексти тез для публікації за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 233А, 1 поверх, кабінет 16 «Навчально-методичний кабінет».

За результатами конференції буде видано збірку публікацій (за рахунок коштів авторів із розрахунку 100 грн. за сторінку друкованого тексту).

Відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 №800, публікація тез є однією з можливих форм підвищення кваліфікації як умови атестації педагогічних працівників.

Тези подаються у друкованому вигляді в одному екземплярі у форматі Microsoft Word розміром шрифту 14, шрифтом Times New Roman з відступами з усіх боків 2см.

По центру сторінки напівжирним шрифтом великими літерами друкується індекс УДК (можна знайти за посиланням http://teacode.com/online/udc), назва тез, під нею прописним шрифтом – прізвище та ініціали автора, повна назва навчального закладу. Текст друкується через 1,5 інтервали.

Разом із друкованим текстом подається його файл на електронному носії.

Матеріали друкуються в авторській редакції мовою оригіналу. Повну відповідальність за зміст, достовірність наведених фактів, цитат несуть автори опублікованих матеріалів.

Тези, які не відповідають вимогам щодо оформлення, подані з порушенням встановлених термінів прийматися не будуть.

Терміни подачі заявок і матеріалів:

Тексти тез для публікації до 15 січня 2020

Заявка на участь у роботі конференції до 03 лютого 2020

Більш детальну інформацію можна отримати у членів організаційного комітету з 9.00 до 16.00 за телефонами:

  • (057)7041094 – Переходович Світлана Сергіївна, заступник директора з навчальної роботи
  • (095)7108120 – Кульбака Алла Миколаївна, завідувач навчально-методичного кабінету

З повагою, організаційний комітет

Дякуємо за участь!

контакти

 

       Поштова адреса: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 233-А

       Електронна пошта (Email): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

       Приймальна директора: тел. (057)704-10-97

       Директор: Лук'янов Віктор Іванович тел. (057)704-10-97

       Заступник директора з навчальної роботи: Переходович Світлана Сергіївна тел. (057)704-10-94

       Заступник директора з виховної роботи: Помагайбо Галина Василівна тел. (057)704-10-95

       Завідувач відділення: Бембель Наталія Леонідівна, Ступніченко Тетяна Іванівна, Курбанова Ельміра Алівердіївна   тел. (057)704-10-95

       Лабораторія готельного господарства: Буробіна Ольга Миколаївна тел. (057)704-10-96

       Лабораторія дендрології: Пономар Геннадій Олексійович (057)704-10-91

       Гуртожиток №7 (чоловічий): тел. (057)704-10-98

       Гуртожиток №8 (жіночий): тел. (057)704-10-96

       До нас можна доїхати:

  • від станції метро "Київська" в сторону гідропарку пішки 15 хвилин до зупинки "Житлово-комунальний коледж";
  • на трамваях №16, 16-а, 26 до зупинки "Житлово-комунальний коледж";
  • на маршрутних таксі №272, 241 до зупинки "Житлово-комунальний коледж".

       Коледж на мапі:

Доступ до Публічної інформації

 

Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова (ЖКК ХНУМГ ім. О.М.Бекетова) надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: - форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок).

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
61033, м. Харків, вул. Шевченка, 233-А, (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (057)704-10-97 факс: (057)704-10-97

 

 

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Положення про Житлово-комунальний коледж

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності:

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про студентське самоврядування

Положення про лабораторію дендрології

Положення про лабораторію готельного господарства

Положення про циклову комісію

Сертифікати про акредитацію:

Положення про циклову комісію

Положення про адміністративну раду

Положення про методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про атестацію

Положення про відділення «Зелене будівництво та промислове квітництво»

Положення про відділення «Готельне господарство»

Положення про відділення «Економіка і підприємництво»

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення первинної акредитації освітньо-професійної програми:

«Зелене будівництво та садово-паркове господарство»

«Промислове квітництво»

 

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти

 

Адміністрація коледжу

Лук'янов В.І.

Лук’янов Віктор Іванович

директор Житлово-комунального коледжу ХНУМГ імені О.М.Бекетова, кандидат економічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «викладач-методист», «Почесний викладач Університету».

В коледжі працює з 1982 року, на посаді директора – з 2004 року.

Переходович Світлана Сергіївна

заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

В коледжі працює з 2003 року.

Переходович С.С.
Помагайбо Г.В.

Помагайбо Галина Василівна

заступник директора з виховної роботи, викладач вищої категорії, має педагогічне звання "викладач-методист".

В коледжі працює з 1991 року.

Махонін О.В.

Махонін Олексій Вікторович

заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2006 року.

Ступниченко Тетяна Іванівна

завідувач відділення готельного господарства, викладач першої категорії.

В коледжі працює з 2011 року.

Ступніченко Т.І.
Бембель Н.Л.

Бембель Наталія Леонідівна

завідувач відділення економіки та підприємництва, викладач вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

В коледжі працює з 2004 року.

Курбанова Ельміра Алівердіївна

завідувач відділення зеленого будівництва та промислового квітництва, викладач категорії спеціаліст.

В коледжі працює з 2008 року.

Курбанова Е.А.
Кульбака А.М.

Кульбака Алла Миколаївна

завідувач навчально-методичного кабінету, викладач вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

В коледжі працює з 2010 року.

Солодова Марія Дмитрівна

старший інспектор з кадрів.

В коледжі працює з 1998 року.

Солодова М.Д.

Більше статей...