Екскурсія на відкриті заняття в ХНАУ

20191105

05 листопада 2019 року в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва на кафедрі ґрунтознавства пройшли відкриті заняття з дисципліни "Ґрунтознавство з основами землеробства" для студентів СПГ-22, А-21 ЖКК ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, який проводили канд. с-г наук Крохін С.В., канд. с-г наук Новосад К.Б., аспірант кафедри викладач Ковалжи Н.І.

Студенти відвідали музей геології, в якому вивчали форми, характеристики, хімізм і походження мінералів та ґрунтотворних порід, а також музей генезису та географії ґрунтів, в якому було розгянуто морфологічний опис 152 монолітів.

20191105

20191105
20191105
20191105
20191105