Відкрите заняття з дисципліни «Фінансовий облік»

20200217
20200217

17 лютого 2020 р. викладачем циклової комісії бухгалтерського обліку Бажиновою Н.О. в групі ОіО-31 проведено показове відкрите заняття з дисципліни «Фінансовий облік». Вид заняття – інтерактивна лекція узагальнення та систематизації знань з теми: «Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з працівниками».

Під час лекції опрацьовано великий обсяг інформації, яка повністю відповідає сучасним змінам в економіці та законодавстві країни.

Викладачем застосовані різноманітні педагогічні методи і прийоми, а саме: фронтальна бесіда, дискусія, елементи проектної технології на основі випереджувальних завдань, вирішення проблемних питань, метод гронування, робота в малих групах та інші.

Заняття пройшло на високому методичному рівні та досягло поставленої мети.

20200217
20200217
20200217