Навчальна практика здобувачів вищої освіти

20210212

12 лютого 2021 року у ЖКФК ХНУМГ імені О.М. Бекетова відбулася заключна зустріч здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3го року навчання Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту спеціальності «Філологія» ХНУМГ імені О.М. Бекетова, керівників навчально-педагогічної практики Резван О.О., Крохмаль А.М. та викладачів циклової комісії «Мови та літератури» коледжу на чолі з головою циклової комісії Єгоркіною Т.І., на якій підведено підсумки проходження практики.

Упродовж 3-х тижнів, з 25.01.2021 по 12.02.2021, студенти-практиканти під щільним керівництвом викладачів-наставників циклової комісії «Мови та літератури» Єгоркіної Т.І., Кульбаки А.М., Камишнікової Г.В., Щірової О.С., Буробіної О.М., Єршова К.С. та Махоніна О.В. знайомилися з освітнім процесом у коледжі, вивчали вимоги сучасного компетентнісного підходу до викладання іноземних мов, вчилися поєднувати дистанційну та очну форми занять, планувати й проводити заняття, а також оволоділи основами методики викладання англійської та німецької мов.

Наприкінці навчальної практики кожен студент-практикант успішно провів залікове заняття у групах 1-го та 2-го курсів коледжу.

20210212
20210212
20210212
20210212
20210212
20210212
20210212