Доступ до Публічної інформації

 

Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова" (ВСП "ЖКФК ХНУМГ ім. О.М.Бекетова") надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: - форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок).

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
61033, м. Харків, вул. Шевченка, 233-А, (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (057)704-10-97 факс: (057)704-10-97

 

 

 

Ми у соцмережах