Доступ до Публічної інформації

 

Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова" (ВСП "ЖКФК ХНУМГ ім. О.М.Бекетова") надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: - форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок).

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
61033, м. Харків, вул. Шевченка, 233-А, (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (057)704-10-97 факс: (057)704-10-97

 

 

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Положення про ВСП "Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім.О.М.Бекетова"

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності:

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про студентське самоврядування

Положення про лабораторію дендрології

Положення про лабораторію готельного господарства

Сертифікати про акредитацію:

Положення про циклову комісію

Положення про адміністративну раду

Положення про методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про атестацію

Положення про відділення «Зелене будівництво та промислове квітництво»

Положення про відділення «Готельне господарство»

Положення про відділення «Економіка і підприємництво»

Положення про особливості користування гуртожитками коледжу

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення первинної акредитації освітньо-професійної програми:

«Зелене будівництво та садово-паркове господарство»

«Промислове квітництво»

 

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти