МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
закладу освіти ВСП "ЖКФК ХНУМГ ім. О.М.Бекетова"

Fasad koledgu

Санітарно-технічний стан будівель і споруд на території коледжу відповідає паспортним даним і нормам. Загальна площа будівель і споруд у коледжі складає 18697,2 м2, навчальна площа – 11637,2 м2, що становить 18,75м2 загальної і 12,06 м2 навчальної площі на 1 студента.

Матеріально-технічну базу коледжу складають 38 кабінетів і лабораторій, бібліотека, читальна зала, актова та спортивна зали, 2 гуртожитки, їдальня, спортивний майданчик.

Навчальний заклад працює у суворому режимі дотримання санітарно-технічних норм. Головне Управління Держпродспоживслужби в Харківській області надало навчальному закладу Декларацію про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства. Дотримуючись вимог законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», згідно з планом у коледжі проводиться ряд заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Посиленню протипожежної безпеки на об'єктах коледжу сприяють планові комплексні перевірки протипожежного стану підрозділів освітнього закладу.

Для закріплення теоретичних знань і формування практичних навичок у коледжі з 1988 року успішно функціонує навчальна лабораторія готельного господарства загальною площею 1468 м2. Лабораторія займає 2 поверхи в гуртожитку, номерний фонд 43 номери на 102 ліжко/місця (4 номери підвищеної комфортності, 20 – 2-місних та 19 номерів з 3-х місним розміщенням).

У навчальній лабораторії готельного господарства проживають студенти заочної форми навчання різних навчальних закладів м. Харкова, відряджені, спортивні команди, учасники конференцій, олімпіад, абітурієнти.

Навчальна лабораторія готельного господарства є власною діючою базою коледжу для проведення практичних занять і всіх видів практики.

Колектив навчальної лабораторії складається з випускників коледжу, у штаті налічується 10 осіб.

Велика увага приділяється підтримці матеріального стану лабораторії відповідно до сучасних вимог і програм практик. Так, за останні п’ять років зроблено капітальний ремонт трьох номерів підвищеної комфортності та трьох тримісних номерів. В одному з номерів підвищеної комфортності замінено вікна. Проведено поточний ремонт сантехнічного обладнання в санвузлах, на кухнях. До приміщень навчальної лабораторії проведено мережу Інтернет.

До складу матеріально-технічної бази коледжу входить і лабораторія дендрології (оранжерейний комплекс загальною площею більше 5000 м2), на її базі студенти спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» проходять навчальну, навчально-виробничу, технологічну та переддипломну практики, а також проводяться лабораторно-практичні заняття по ознайомленню з утримання і вирощування квіткової та дендрологічної продукції за всіма фаховими дисциплінами.

Загальна площа території навчального закладу складає 6,7 га. На території коледжу висаджено близько 9-ти тисяч рослин.

Для забезпечення формування професійних компетенцій студентів на території коледжу створено дендрологічний парк площею 1,8 га. Асортимент парку постійно поповнюється декоративними та рідкісними рослинами.

Учбова оранжерея
Prakt ZB
Gurtkova roota Agr

Обладнано 4 спеціалізовані комп’ютерні лабораторії.

Загальна кількість комп’ютерів в освітньому процесі – 65 штук. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів складає 6,7 – це відповідає чинним нормам. Усі комп’ютери знаходяться в загальній мережі коледжу та підключені до Інтернету.

В освітньому процесі успішно використовуються 7 мультимедійних проекторів з екранами.

Із метою збереження та оновлення матеріально-технічної бази  проводяться поточні та капітальні ремонти приміщень.

У навчальному корпусі зроблено капітальний ремонт даху, замінені міжповерхові вікна, частково відремонтована підлога та система опалення, капітально відремонтовані санітарні вузли.

У спортивній залі та роздягальнях, читальній залі та бібліотеці, а також у приміщенні для роботи приймальної комісії зроблено капітальний ремонт із заміною віконних і дверних блоків, системи освітлення, оновлено покриття для підлоги.

Проведено капітальний ремонт із заміною дверних і віконних блоків у наступних кабінетах і лабораторіях: англійської мови, комп’ютерної обробки інформації, історії України, хімії, фізики, української мови та літератури, німецької мови, ботаніки та біології, інформатики та комп’ютерної техніки, проектування об’єктів зеленого будівництва, дендрології, охорони праці та безпеки життєдіяльності, соціально-економічних дисциплін, економічної теорії.

У гуртожитках замінені міжповерхові віконні блоки та частково – віконні блоки в кімнатах.

Проведено озеленення центрального входу в коледж, переплановано та виконано озеленення території, де визначена партерна зона – це газони та квітники. Поповнено асортимент деревно-кущових і квіткових рослин.

Для інформаційного забезпечення в коледжі працює бібліотека, як класична, так і електронна, є окрема читальна зала. Книжковий фонд систематично поповнюється.

Для розширення доступу викладачів і студентів до навчальної літератури встановлені точки доступу WiFi на кожному поверсі навчального корпусу, а також у 2-х гуртожитках. Студенти і викладачі коледжу мають можливість користуватися книжковим фондом наукової бібліотеки ХНУМГ імені О. М. Бекетова.

20210304
20210220