Положення по коледжу

 

Мова освітнього процесу

Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу у ВСП "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова" є державна мова (українська).

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної

 

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення первинної акредитації освітньо-професійної програми:

«Зелене будівництво та садово-паркове господарство»

«Промислове квітництво»

 

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти