Циклова комісія готельного обслуговування

Буробіна О.М.

Буробіна Ольга Миколаївна

Голова циклової комісії готельного обслуговування, викладач, завідувач навчальної лабораторії.

Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література. Менеджмент організацій». Здобула кваліфікацію «викладач англійської мови, менеджер освіти».

Працює в коледжі з 2004 року.

Викладає: Англійська мова, Англійська мова (за професійним спрямуванням).

Петрова І.Л.

Петрова Ірина Леонідівна

Викладач-методист. Спеціаліст вищої категорії.

Закінчила у 1970 році Харківський технікум зеленого будівництва за спеціальністю «Готельне господарство».
У 1977 році закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва за спеціальністю «Економіка і організація міського господарства» та здобула кваліфікацію «інженер-економіст».

У 1998 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України». У 2004 році нагороджена нагрудним знаком «Почесний працівник туризму України». У 2017 році - заслужений викладач Харківського національного університету міського господарювання ім. О.М. Бекетова.

Петрова І.Л.
Петрова І.Л.
Петрова І.Л.

Працює в коледжі з 1970 року.

Викладає: Економіка підприємства, Ціноутворення, Податкова система.

Бондаренко С.Ю.

Бондаренко Світлана Юріївна

Викладач

Спеціаліст вищої категорії. У 1990 році закінчила Харківський Житлово-комунальний технікум за спеціальністю «Готельне господарство». У 1996 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Економіка і управління в побутовому та житлово-комунальному обслуговуванні». У 2010 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу» та здобула кваліфікацію «менеджер-економіст».

Працює в коледжі з 1990 року.

Викладає: Організація та технологія обслуговування в готелях, Світове готельне господарство, Професійний етикет, Туристичні комплекси.

Федіна В.М.

Федіна Вікторія Миколаївна

Викладач

Спеціаліст вищої категорії. У 1982 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю « Географія».

Працює в коледжі з 2005 року.

Викладає: Географія, Рекреаційна географія, Туристичне країнознавство, Географія туризму. Керівник краєзнавчого гуртка, учасники якого проводять екскурсії для абітурієнтів та гостей коледжу.

Жулінська О.В.

Жулінська Оксана Володимирівна

Викладач, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій ХТЕІ КНТЕУ.

Спеціаліст вищої категорії. У 1998 р. закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування та здобула кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю «Технологія громадського харчування», спеціалізація «Сервіс та сертифікація послуг у підприємствах харчування».
У 2018 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення методу оцінювання якості та безпечності безалкогольних напоїв функціонального призначення», спеціальність: 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Працює в коледжі з 2018 року.

Викладає: Організація та технологія обслуговування в готелях, Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Батіщева О.В.

Батіщева Олена Володимирівна

Методист, секретар, викладач

Спеціаліст другої категорії. У 1994 році закінчила Харківський Житлово-комунальний технікум за спеціальністю «Промислове квітництво». У 2015 р. закінчила Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізація «Менеджер готельного, туристичного та курортного сервісу» та здобула кваліфікацію «менеджер-економіст».

Працює в коледжі з 1991 року.

Керівник курсової роботи.