Практика агротехніка

Prakt PK 06

Важливим етапом у підготовці агротехніка є практичне навчання. Саме практичні знання, уміння і навички не тільки необхідні у подальшій діяльності фахівця, а й займають на сьогоднішній день пріоритетні місця у загальному спектрі отриманих під час навчання знань. Водночас одержати міцні знання можна лише оперуючи ними, використовуючи їх у своїх діях, це і є невіддільною частиною навчального процесу і має на меті закріплення теоретичних знань, а також набуття практичних навичок та вмінь, прогресивних методів організації праці у конкретних виробничих умовах.

В процесі навчання студенти спеціальності проходять чотири види практик:

  • навчальну;
  • навчально-виробничу;
  • технологічну;
  • виробничу.
Prakt PK 19

Практичне навчання проводиться відповідно до “Навчального плану” підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізації «Промислове квітництво» і “Положення про практики студентів у ЖКК ХНУМГ імені О.М.Бекетова”.

Під час навчальної практики з ботаніки, квітництва, розсадників декоративних культур та дендрології студенти вивчають видову різноманітність дикоростучих, квітково-декоративних та деревних і кущових рослин, вчаться визначати їх за визначниками та вирощувати, освоюють основні технологічні способи посіву, посадки, вегетативного розмноження, формування рослин та догляду за ними. Навчальні практики проводяться викладачами спеціальних дисциплін в навчальній лабораторії, дендрологічному парку, кабінетах та на території коледжу. Студенти відвідують екскурсії на об’єкти озеленення, підприємства з вирощування декоративних деревних та кущових порід, салони фітодизайну, приймають участь у майстер-класах.

Другий етап – навчально-виробнича практика, під час якої студенти засвоюють техніку вирощування окремих культур (промислових, квіткових або деревних і кущових) на підприємстві і набувають професійних навичок.

Третій етап – технологічна практика, під час якої студенти поглиблюють свої знання та мають можливість удосконалити вміння. Засвоюють технологію та послідовність робіт з вирощування провідних квіткових культур відкритого та закритого ґрунту, основи насінництва, культуро - та сівозміни, організацію робіт у квітницьких та розсадникових господарствах, систему захисту рослин і внесення добрив. Під час цієї практики студенти набувають навичок підприємницької діяльності, вивчають її структуру, спрямованість, організацію праці, систему оплати та охорони праці, вчаться оформляти необхідну документацію.

Prakt PK 13
Prakt PK 14
Prakt PK 15

Завершальним етапом практики є виробнича практика, завдання якої – узагальнення теоретичних, економічних та технологічних знань і засвоєння навичок управління бригадою чи відділом на підставі глибокого вивчення роботи підприємства. Студенти вивчають організацію підприємства, систему планування та звітності.

Для проходження технологічної та виробничої практик адміністрація коледжу укладає договір з квітницькими, насінницькими і розсадниковими господарствами високої культури виробництва, які забезпечують реалізацію програми практики.

Під час виробничої практики студенти направляються у підприємства, які можуть забезпечити приклади високої якості праці та продукції, організації праці та мають високі економічні показники у різні регіони України.

Prakt PK 02
Prakt PK 12
Prakt PK 22

Агрономія
Учбова оранжерея
Практика агротехніка
Гурткова робота
Новини спеціальності "Агрономія"
Профорієнтація для учнів Височанської ЗОШ
20191107 Prof

В рамках проф.орієнтації 07 листопада 2019 року були проведені ...

Детальніше...
Виховний захід-концерт “Україна буде жити”
20191028

28 жовтня 2019 року виповнилось рівно 75 років...

Детальніше...
Екскурсія на відкриті заняття в ХНАУ
20191105

05 листопада 2019 року в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва на кафедрі ґрунтознавства пройшли відкриті заняття ...

Детальніше...
День відкритих дверей
2019.10.26 VidkrDver

26.10.2019 відбувся ...

Детальніше...
Подорож до Буковини і Поділля
2019.10.11 Ekskurs

З 11 по 14 жовтня 2019 р. більше 40 студентів разом з викладачами познайомились з природними та антропогенними туристичними ресурсами нашої країни...

Детальніше...