Логотип спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

«Готельно-ресторанна справа»

 

Освітньо-професійна програма «Готельне обслуговування»

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

 

Термін навчання:

  • 2 роки 5 місяців – для денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти;
  • 3 роки 5 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Кваліфікація: фахівець з готельного обслуговування.

 

За останні десятиліття туризм з форми організації відпочинку перетворився на спосіб життя сучасної людини. Подорожі та пов’язані з ними знайомства з новими туристичними об’єктами приваблюють десятки тисяч мандрівників.

Готельно-ресторанна сфера є складовою туристичної інфраструктури. За даними Всесвітньої туристичної організації кожна восьма працездатна людина на планеті працює в сфері готельного бізнесу і туризму.

Розвиток відносин України з Європейським союзом сприяє налагодженню культурно-економічних зв’язків між країнами. Вимоги, які висуваються до готельно-ресторанної сфери, змінюються, оскільки престиж країни багато в чому залежить від рівня обслуговування туристів у готелі та ресторані. На враження гостей впливає професійність обслуговуючого персоналу, його вміння створити доброзичливу й затишну атмосферу та проявити найкращі традиції української гостинності.

Ці фактори обумовлюють підвищення попиту на висококваліфікованих спеціалістів готельно-ресторанної сфери. Все більше випускників шкіл звертають увагу на можливість здобуття відповідної перспективної освіти.

Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова першим в Україні розпочав підготовку кваліфікованих кадрів для готельного господарства у 1967 році.

За 50 років існування спеціальності нашим навчальним закладом було підготовлено більше 3000 спеціалістів.

У професійній підготовці фахівців за спеціальністю 241«Готельно-ресторанна справа» коледж ставить за мету підготувати фахівців новітньої формації, здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Ведучі викладачі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Згідно з класифікатором професій ДК-003: 2005 випускники коледжу є молодшими спеціалістами з готельного обслуговування й можуть займати посади адміністратора, портьє, оператора механізованого розрахунку, покоївки, чергової по поверху в готелі, туристичному комплексі, мотелі, кемпінгу, пансіонаті.

До їх виробничих завдань відноситься: підготовка до зустрічі, прийому, розміщення, обслуговування гостей, робота по утриманню житлового фонду та його обладнання, підтриманню комфортних умов проживання в готелі, забезпечення виконання побажань і задоволення потреб клієнтів, вирішення проблем, що виникають протягом їх перебування в готелі, формування культури обслуговування.

Програма підготовки фахівців включає теоретичне навчання по дисциплінах у вигляді аудиторних занять (лекційних, семінарських, практичних занять) і самостійної роботи, виконання курсових робіт.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Для проведення практичних занять функціонують навчальна лабораторія готельного господарства й лабораторія ресторанної справи. Проходження виробничої практики здійснюється завдяки багаторічним зв'язкам коледжу з готельними підприємствами міста Харкова та готельно-ресторанними комплексами на узбережжі Чорного та Азовського морів.

На спеціальності працюють 2 студентських гуртки: «Готельєр-ресторатор» та краєзнавчий. Студенти беруть активну участь у проведенні майстер-класів щодо декоративного оформлення інтер’єру готелів, сервіровки столів, виставках творчих робіт і проведенні екскурсій для гостей коледжу.

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа»
Навчальна лабораторія готельного господарства
Гурток «Готельер ресторатор»
Новини спеціальності "Готельно-ресторанна справа"
«ВСТУП ДО ФАХУ» на спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
20210923 VstupGO

23 вересня 2021 р. для студентів нового прийому ...

Детальніше...
Всеукраїнський олімпійський урок
20210915

15 вересня 2021 року у стінах нашого коледжу було проведено ...

Детальніше...
1 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ЗНАНЬ!
20210901

Новий навчальний рік розпочався Першим уроком з теми ...

Детальніше...
Посвята у студенти 2021
2021.08.31

Студентська сім'я поповнилась на...

Детальніше...
Практика в Болгарії
20210625 praktika v Bolgariy

18 студентів коледжу вирушили на навчально-виробничу та технологічну практики до готелю SOL NESSEBAR RESORT...

Детальніше...