Логотип спеціальності «Облік і оподаткування»

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Бухгалтерський облік - непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сьогодення і надійний консультант майбутнього кожного підприємства.

Йоганн Фрідріх Шер

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація «Бухгалтерський облік»

 

Термін навчання:

 • 1 рік 10 місяців – для денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Кваліфікація: бухгалтер.

 

Одним з невід’ємних елементів будь-якої економіки є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Внесок бухгалтерської професії у розвиток підприємства, суспільства і держави в цілому, зводиться до правильного і повного відображення господарських операцій економічних суб’єктів.

BO 05

Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців.

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується в діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами. Крім того, термінами і поняттями бухгалтерського обліку широко оперують не тільки бухгалтери і менеджери, а й фінансисти, плановики та інші фахівці управлінського апарату будь-якого підприємства, власники, інвестори, банкіри, юристи, — всі, хто так чи інакше вступає в ділове життя.

Професійна діяльність фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» полягає:

 • в умілому веденні обліку всіх процесів діяльності підприємства;
 • складанні фінансової, податкової звітності;
 • організації зовнішньоекономічної діяльності;
 • втіленні реформ, запроваджених у сфері бізнесу;
 • діловому спілкуванні та співпраці з усіма підрозділами підприємства;
 • використанні сучасних комп’ютерних технологій;
 • веденні переговорів з офіційними особами;
 • фінансовому аналізі в системі управління підприємством;
 • чіткому орієнтуванні в бізнес-середовищі та швидкому реагуванні на зміни в ньому.
BO 03
Викладачі спеціальності «Облік і оподаткування»

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» підготовлені для обліково-економічної, організаційно-управлінської, контрольно-ревізійної та аудиторської діяльності на підприємствах різних галузей народного господарства.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть обіймати наступні посади:

 • бухгалтер;
 • головний бухгалтер;
 • завідувач каси;
 • менеджер;
 • касир-експерт;
 • економіст;
 • аудитор;
 • ревізор;
 • фінансовий аналітик;
 • державний податковий інспектор.
BO 05

Наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі.

Місцем роботи випускників спеціальності «Облік і оподаткування» після отримання повної вищої освіти є:

 • підприємства різних форм власності;
 • територіальні органи Державної фіскальної служби;
 • контрольно-ревізійні управління;
 • управління Державної казначейської служби України;
 • аудиторські фірми;
 • банківські та інші фінансово-кредитні установи;
 • страхові та інвестиційні компанії;
 • інші підприємства, організації, установи.

BO 06
BO 07

Знання бухгалтерського обліку також сприяє організації власної справи, оскільки в сучасному світі бухгалтерський облік - основа для прийняття управлінських рішень у бізнесі. Без вивчення бухгалтерського обліку не можна пізнати економічну, фінансову та юридичну сторони діяльності суб’єкта господарювання будь-якої організаційно-правової форми. Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим.

Наші випускники – це фахівці практики. Вони приступають до роботи, наперед знаючи, який обсяг робіт чекає на них у майбутньому. І це завдяки не тільки теоретичній підготовці за певним напрямом, а й досить тривалому і ґрунтовному практичному навчанню.

Про високу якість підготовки фахівців свідчить те, що більшість випускників-бухгалтерів не тільки працюють за обраним фахом, а й займають посади головних бухгалтерів, їх заступників, керівників підприємств, установ та організацій.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» мають змогу продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV  рівнів акредитації. Щорічно значна кількість випускників отримують направлення на подальше навчання до ХНУМГ імені О.М.Бекетова за скороченим терміном і пільговою оплатою за навчання.

BO 04
BO 02
Новини спеціальності "Облік і оподаткування"
Проведені акції
20201215 Podyaka likaryam

15 грудня 2020 року на території коледжу проведені акції "Подяка ...

Детальніше...
Відкрите заняття з дисципліни «Економічний аналіз»
20201127 vidkr.zan

26 листопада 2020 р. викладачем циклової комісії бухгалтерського обліку Тесленко Н.Г. в групі ...

Детальніше...
Участь у тренінгу з толерантності
20201113 trening

13 та 14 листопада 2020 року 9 викладачів коледжу взяли участь у тренінгу з ...

Детальніше...
«Вступ до фаху» на спеціальності «Облік і оподаткування»
20200930 OiO vstup

30 вересня 2020 року викладачами циклової комісії бухгалтерського обліку для студентів нового прийому...

Детальніше...
Випуск молодших спеціалістів
Vupusk 2020

Сьогодні у нашому коледжі свято - випуск 70 молодших спеціалістів спеціальностей "Облік і оподаткування" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Детальніше...