Практика бухгалтера

 

Praktika BO

Практичне навчання на спеціальності «Облік і оподаткування» є однією зі складових якісної підготовки конкурентноспроможних на ринку праці фахівців, які здатні постійно поглиблювати свої знання і прагнути до нового.

Згідно навчального плану практична підготовка студентів даної спеціальності включає: 

  • навчальну практику з фінансового обліку (4 семестр);
  • навчальну практику з інформатики та комп'ютерної техніки (4 семестр);
  • технологічну практику з фінансового обліку на підприємстві (5 семестр);
  • виробничу практику на робочому місці бухгалтера (6 семестр).

Навчальна практика є підготовчим етапом для проходження студентами технологічної й виробничої практик і більш глибокого вивчення фахових дисциплін. Вона проводиться під керівництвом викладачів відповідних дисциплін по підгрупах в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях коледжу.

Praktika BO

Під час навчальної практики студенти повинні оволодіти методикою заповнення первинних документів, облікових регістрів, розв’язувати задачі, а також використовувати розрахунки на персональному комп’ютері (розрахунок заробітної плати, амортизації (зносу), калькуляції, собівартості).

Технологічна й виробнича практики покликані сформувати у майбутнього фахівця професійні навички, уміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах при виконанні обов’язків, властивих його майбутній професії, організаційно-управлінській і суспільній діяльності. Технологічна й виробнича практики є важливою частиною підготовки молодших спеціалістів – бухгалтерів, яка проводиться на підприємствах різних форм власності та сфер народного господарства: комунальні підприємства м. Харкова, фінансові органи, промислові підприємства, агрофірми, банки, транспортні підприємства, різноманітні фінансово-кредитні установи тощо.

Praktika BO
Praktika BO

За результатами технологічної практики проводяться науково-практичні конференції, на яких заслуховуються питання щодо передових форм організації бухгалтерського обліку, нових форм господарювання, оподаткування, організації аналітичної роботи, відгуки керівників практики тощо.

Отже, практика на спеціальності «Облік і оподаткування» є фундаментом для формування готовності майбутніх фахівців до здійснення бухгалтерської діяльності, здобуття і застосовування нових знань з одночасним засвоюванням передового досвіду.

Praktika BO
Praktika BO