Практичне навчання садовода

Prakt ZB

Розвиток зеленого будівництва і садово-паркового господарства України в значній мірі залежить не тільки від економічних, технічних і природних показників країни, а і від рівня підготовки молодших спеціалістів за кваліфікацією «фахівець садово-паркового господарства». Теоретичні знання фахових дисциплін повинні бути творчо використані для вирішення практичних завдань, пов’язаних з озелененням міст, селищ, приватних територій в умовах інтенсивної господарської діяльності людини.

Найважливішим етапом у підготовці фахівців зеленого будівництва і ландшафтного дизайну є практичне навчання. Воно складає суттєву частину навчального процесу. Його мета – закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок та вмінь, прогресивних методів організації праці у конкретних виробничих умовах.

Практики проводяться відповідно до навчального плану і «Положення про практики студентів вищих навчальних закладів». На спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» спеціалізації «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» передбачено проведення навчальної практики з ботаніки, дендрології, квітництва та геодезії на 2 курсі; навчально-виробничої та технологічної практик на 3 курсі; переддипломної практиці на 4 курсі.

Prakt ZB

Під час навчальної практики з ботаніки, квітництва, дендрології, геодезії студенти вивчають видову різноманітність дикоростучих, квітково-декоративних та деревних і кущових рослин, навчаються їх визначати за визначником та вирощувати, освоюють головні технологічні способи посіву, посадки, розмноження, формування рослин і догляду за ними, засвоюють кондиції на посадковий матеріал і квіткову розсаду (головні матеріали зеленого будівництва), навчаються орієнтуватися на місцевості, наносити ситуацію на план, переносити проект в натуру. Студенти відвідають парк імені Горького,сад Шевченка, Ботанічний сад імені В.Каразіна, дендрологічний парк ЖКФК ХНУМГ імені О.М. Бекетова та дендропарк ХНАУ імені Докучаєва.

Prakt ZB
Prakt ZB

Prakt ZB
Prakt ZB

Знайомляться з топіарним мистецтвом.

Prakt ZB

Загальна кількість годин навчальної практики 180 годин/6,0 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 120 годин, самостійної роботи – 60 годин.

Наступний етап практичного навчання – навчально-виробнича практика. В процесі практики студенти засвоюють техніку виконання окремих операцій (підготовку території ділянки озеленення, відбирання за кондиціями посадкового матеріалу, посів газонних трав, догляд за газоном, створення квітників, посадка дерев і кущів та догляд за ними, догляд за книками) у виробничих умовах і набувають професійні навички. Загальна кількість годин навчально-виробничої практики 135 годин/4,5 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 90 годин, самостійної роботи – 45 годин.

Prakt ZB
Prakt ZB
Prakt ZB

Під час технологічної практики студенти поглиблюють свої знання і вдосконалюють професійні навички. Вони повинні досконало вивчити технологію виробничих процесів, оволодіти навиками організації праці і підприємницької діяльності, вивчити структуру, спрямованість виробничого закладу, систему оплати та охорони праці, навчитися оформляти необхідну документацію. Загальна кількість годин технологічної практики 225 годин/7,5 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 150 годин, самостійної роботи – 75 годин.

Завершуючий етап практичного навчання – переддипломна практика. Її задачі – узагальнення і поглиблення студентами виробничого досвіду, закріплення теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі навчальних і технологічної практик, детальне вивчення об’єкту дипломного проектування, збір вихідних матеріалів за темою, визначення ідеї проекту. Загальна кількість годин переддипломної практики 180 годин/6,0 кредитів ECTS, у тому числі під керівництвом викладача – 120 годин, самостійної роботи – 60 годин.

Prakt ZB
Prakt ZB
Prakt ZB