Сторінками історії

В центральній частині Харкова у мальовничому куточку Журавлівки знаходиться вiдокремлений структурний пiдроздiл "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова".

Житлово-комунальний фаховий коледж пройшов славетний дев’яностолітній шлях, започаткувавши свою історію з професійної школи декоративного садівництва та деревництва, садово-декоративного технікуму та технікуму зеленого будівництва. Він увійшов у життя, став частиною долі більше ніж двадцяти двох тисяч талановитих людей – молодших спеціалістів зеленого будівництва, готельного господарства, агротехніків-квітникарів, бухгалтерів комунального господарства, спеціалістів комерційної діяльності.

ist GKK tehnik1928 1940
Садово декоративний технікум 1928-1941 рр.

Початок історичного розвитку коледж бере з 1928 року, коли в одному із будинків на території ботанічного саду Українського інституту прикладної ботаніки по вул.Клочківській було відкрито профшколу декоративного садівництва та деревництва. Засновником та першим директором профшколи був призначений К.М.Макаренко, який керував закладом до 1933 року. Профшкола мала завдання готувати кваліфікованих робітників (техніків) для облаштування квітників, парків, снігозахисних, полезахисних та інших посадок. Це була перша в СРСР школа такого профілю. У 1931 році відбувся перший випуск 20 спеціалістів зеленого будівництва. Потреба в благоустрою міста, у примноженні зеленого багатства Харківщини, яке б покращило її естетичний вигляд і збільшило обсяг його зелених легенів, викликала необхідність у підготовці фахівців зеленого будівництва більш високої кваліфікації. 22 травня 1930 року рішенням Наркому освіти України (наказ НКО УРСР за №690) профшкола декоративного садівництва була реорганізована у Садово-декоративний технікум. Заняття у технікумі спочатку проводили у будинку ботанічного саду на другому поверсі, а потім у школі №5 по вул.Шевченка, будинок якої був розташований навпроти нинішнього храму святих Петра та Павла. Виробнича ж база технікуму знаходилась на націоналізованій землі кустарів Лєсовицького, Манжоса, Корякіна та інш. Ці землі нині збігаються з територією нашого коледжу.

ist GKK vurob basa tehn
Виробнича база технікуму (нині навчальний корпус №2)

 З 1933 року до 1940 року Садово-декоративний технікум поряд з робітфаком та інститутом комунального господарства знаходився у складі Учбового комбінату. А з 1940 року він був відокремлений у самостійний навчальний заклад – Харківський технікум зеленого будівництва, який готував спеціалістів для всієї України. За довоєнний час було підготовлено 290 фахівців. Директорами в цей час працювали Михайлов С.І. (1933-1936 р.р.) і Пашкович І.І. (1936-1941 р.р.).

Друга світова війна перервала підготовку спеціалістів зеленого будівництва у ХТЗБ аж до 1943 року, коли було звільнено Харків від німецько-фашистських загарбників.

27 грудня 1943 року за наказом №81 Наркому Комунального господарства УРСР для підготовки кадрів середньої кваліфікації для підприємств зеленого будівництва була відновлена діяльність Харківського технікуму зеленого будівництва.  Заняття розпочали проводити на горищі Харківського інституту інженерів комунального господарства.

У 1947 році технікум під навчальний корпус отримав споруду по вулиці Революції, буд. 11. Директором технікуму (1943-1963 р.р.). було призначено Леонтовича Г.М.

Увесь цей час навчальний заклад здійснював підготовку фахівців зі спеціальності “Озеленення міст та населених пунктів ” спочатку за денною, а з 1960 року і за заочною формою навчання.

 
ist GKK G.M.Leontovich
Леонтович Г.М.
ist-GKK-M.V.Kalutenko
Калитенко М.В.
ist-GKK-I.Ya.Omelhenko
Омельченко І.Я.

Біля витоку нових спеціальностей: «Бухгалтерський облік» (з 1963 року), «Планування на житлово-комунальних підприємствах»  (з 1965 року), «Готельне господарство» (з 1967 року) стояли директор Калитенко М.В. (1963-1978 р.р.) та викладачі: Соломко В.П., Хмельницька М.Д., Гришаніна М.В., Подоліч Р.А., Огурцов В.Д., Ладиженська Р.С. та інші. У 1968 році технікум почав навчальний рік у новому корпусі по вулиці Шевченка, буд. 233-а, який використовується і до нинішнього часу. Основу успіху навчального закладу створювали такі педагоги і співробітники, як Лєсовська К.О., Проскурніна В.П., Лєбєдєва Б.І., Дацюк М.П., Станков П.І., Бегмат Л.М., Шапошнікова С.Ф., Барановський В.І., Кобезська О.І., Ільїна Н.Г., Вітковський С.П., Харченко В.Є., Нестеренко З.М., Лісовенко І.І., Чернова З.Г., Ходирєва О.І., Дорошенко Н.Н., Щербак В.Н., Ялина К.Д., Омельченко І.Я., Озерська З.І., Гришко Л.І., Нікуліна З.І. та інші.

З 1989 року у коледжі існує спеціальність «Промислове квітництво», а з 1992 року у зв’язку зі зміною соціально-економічних умов в Україні спеціальність «Планування на житлово-комунальних підприємствах» була ліквідована і відкрита нова – «Комерційна діяльність». У витоків цих спеціальностей стояли директор  Омельченко І.Я., заступник директора з навчальної роботи Д’яконова М.Є., Землянська Т.В., Белявцева О.І., Іванова Т.Я., Романько І.М., Гришко Л.І., Дядченко В.П., Іванов В.Л..

З розширенням профільної підготовки фахівців для житлово-комунального господарства у квітні 1989 року технікум перейменовано у Харківський житлово-комунальний. Починаючи з 1978 року і до 2004 р. директором технікуму був Омельченко І.Я.

ist GKK Shevchenko233a
Головний корпус технікуму по вул. Шевченка 233А

Нині ЖКФК має ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за напрямами (спеціальностями): «Садово-паркове господарство», «Облік і оподаткування», «Готельно-ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Агрономія», ліцензований обсяг прийому 315 осіб. Навчання здійснюється на денній та заочній формі навчання як на основі держзамовлення, так і за рахунок юридичних і фізичних осіб.

Впродовж майже всього періоду навчальний заклад має тісні зв’язки з ХНУМГ ім. О.М.Бекетова: спочатку у складі Учбового комбінату (у 30-ті роки), потім через оренду приміщень (у 40-і роки), а у 90-ті роки – згідно з наказом Ради міністрів УРСР – у складі регіонального міжвідомчого комплексу «Комунальник».

З метою поширення географії прийому студентів, створення якісних умов для оволодіння спеціальністю без відриву від виробництва з 1 грудня 1992 року у м. Жмеринка Вінницької області було відкрито госпрозрахунковий навчально-консультативний пункт ХЖКТ. Пізніше, у 1995 році його було перетворено у Жмеринську філію технікуму, де навчалися студенти зі спеціальностей «Комерційна діяльність» та «Бухгалтерський облік» на денній, заочній та екстернатній формах навчання.

З 20 червня 1997 року, коли за наказом №218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України», технікум увійшов структурним підрозділом до складу Харківської державної академії міського господарства. Так почалась його новітня сторінка історії.

Доля надала шанс не лише зберегти своє існування у складні роки історичних випробувань, а і зайняти гідне місце у ступеневій підготовці фахівців для житлово-комунального господарства України. Вступ технікуму до складу академії дав змогу викладачам підвищувати кваліфікацію через стажування на відповідних кафедрах, випускникам  - можливість продовжити навчання в академії за скороченим терміном по відповідному напряму підготовки.

ist GKK 1vupusk1931
1 випуск Садово-декоративного технікуму 1931 р.
ist GKK ruchey
Декоративний струмок

Освітній процес нині у коледжі здійснюють 76 педагогічних працівників, серед яких біля половини викладачі вищої категорії, 8 мають педагогічне звання «Викладач-методист»  - це:  Лук’янов В.І., Переходович С.С., Помагайбо Г.В., Чижова О.І., Петрова І.Л., Бембель Н.Л., Кошляк О.М., Непочатова Г.В. і 5 – науковий ступінь: кандидат економічних наук Майборода Ю.В., кандидат економічних наук Лук'янов В.І., кандидат педагогічних наук Камишнікова Г.В., кандидат економічних наук Курганська М.К., кандидат технічних наук Жулінська О.В.. Директором ЖКФК ХНУМГ ім.О.М.Бекетова з 2004 р. і до нинішнього часу працює Лук’янов В.І. Понад 30 років плідно працюють у колективі викладачі Петрова І.Л., Єгоркіна Т.І., Бажинова Н.О., Голоскуб А.Є..

Всі викладачі об’єднані у 8 циклових комісій: комісія з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (голова Воронцова В.О.), мови та літератури (голова Єгоркіна Т.І.) і дисциплін природничо-математичного циклу (голова Кругова В.М.) та 5 випускаючих за відповідними спеціальностями (голови: Непочатова Г.В., Йолкіна Л.В., Майборода Ю.В., Буробіна О.М., Кошляк О.М.).

ЖКФК ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є провідним навчальним закладом у розробці галузевих стандартів освіти зі спеціальностей «Садово-паркове господарство»  та «Агрономія». Щорічно викладачі  коледжу проводять значну науково-методичну роботу, зокрема, беруть участь у обласних науково-методичних і науково-практичних конференціях, забезпечують сучасні методичні комплекси з дисциплін, які викладають, нагромаджують і досліджують передовий досвід викладання із застосуванням інтерактивних й активних методів навчання. З 2012-2013 навчального року у коледжі започаткована рейтингова система оцінки роботи викладачів.

Сучасна матеріально-технічна база коледжу розташована на більше ніж 6 га площі, де знаходяться 2 навчальні корпуси (загальна площа 13847,3 м2) з сучасним комп’ютерним обладнанням, два гуртожитки, лабораторії готельного господарства та дендрології, їдальня, медичний пункт, музей історії коледжу, бібліотека та спортивний комплекс. На честь 75-річчя ЖКФК на його території було закладено дендропарк.

За весь період свого існування ЖКФК ХНУМГ ім. О.М.Бекетова підготував більше 22 тисяч фахівців для житлово-комунального господарства України та інших країн.

З повагою оглядаючись на славне історичне минуле, використовуючи сучасну методику підготовки спеціалістів, спираючись на досвід і прагнення відповідати вимогам розвитку сучасної освіти в Україні, колектив коледжу сповнений прагненням удосконалювати свою роботу з метою підвищення престижу навчального закладу, збільшення кількості та підвищення якості підготовки фахівців для житлово-комунального господарства країни.

ist GKK ruchey 2
Декоративний струмок
ist GKK ruchey 1
Декоративний струмок