Логотип спеціальності «Садово-паркове господарство»

«Садово-паркове господарство»

«Есть два лишь способа преображать природу:
Один – рассчитанностью линий покорять,
другой – нежданными картинами пленять»

«Сады» Жак Делиль

 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»

Спеціалізація «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

 

Термін навчання:

 • 2 роки 5 місяців – для денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти;
 • 3 роки 5 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Кваліфікація: фахівець садово-паркового господарства.

 

Ландшафтний архітектор – це спеціаліст, який спроможний влаштувати будь-який відкритий простір, де повинні бути зелені насадження.

Професіональний фахівець може працювати як над невеликим шматком ділянки біля будинку, так і над територіями національного парку або заповідника.

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області садово-паркового господарства і зеленого будівництва дає можливість випускникам отримати комплекс фахових компетенцій для здійснення професійної діяльності в сфері зеленого будівництва.

Випускники спеціальності «Садово-паркове господарство» можуть обіймати наступні посади та втконувати обов’язки:

 • майстра зеленого господарства;
 • фахівця садово- паркового господарства;
 • техніка-дизайнера;
 • начальників (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі;
 • завідувача розсадника (розплідника);
 • техніка-проектувальника;
 • техніка-еколога;
 • техніка-таксатора;
 • техніка-лаборанта;
 • кресляра;
 • техніка з підготовки виробництва;
 • техніка-геодезиста;
 • фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • завідувача практики (виробничої, навчальної);
 • майстра виробничого навчання;
 • майстра виробничої дільниці;
 • керівника бригади; керівника виробничої практики.

«Навчить любити, саджати й проектувати сади, парки, сквери та інші об’єкти зеленого будівництва» - це гасло циклової комісії зеленого будівництва та садово-паркового господарства, до складу якої входить 5 викладачів вищої категорії, 2 викладача – першої, 3 викладача – спеціаліста. 3 викладача випускової комісії мають педагогічне звання викладач-методист.

Для того, щоб створити життєздатний ландшафт, архітектор повинний володіти знаннями з дисциплін:

креслення та образотворча грамота, основи геодезії, ґрунтознавство з основами землеробства, ландшафтна архітектура та дизайн, проектування об'єктів зеленого будівництва, організація робіт в садово-парковому будівництві та господарстві, економіка підприємства, дендрологія, квітництво, екологія та інші.

На спеціальності проводяться навчальна, навчально-виробнича, технологічна та переддипломна практики відповідно на 2, 3 та 4 курсах.

Практика проходить як на території коледжу, так і міста Харкова, Харківської області та інших областях України.

Цикловою комісією протягом навчального року проводиться чимало навчально-пізнавальних, інтелектуальних та розважальних заходів, в яких беруть участь студенти всіх курсів спеціальності. Ці заходи допомагають розкрити таланти та вміння студентів.

Випускники спеціальності «Садово-паркове господарство» можуть продовжити освіту у будь яких вищих навчальних закладах 3- 4 рівня акредитації за скороченим терміном навчання, а насамперед в ХНУМГ імені О.М. Бекетова на факультетах:

 • Містобудівельний;
 • Інженерна екологія міст;
 • Садово-паркове будівництво.

 

«Той, хто любить паростки кленові,
Хто діброви молоді ростить,
Сам достоїн людської любові,
Бо живе й працює – для століть!»

М.Рильський

Новини спеціальності «Садово-паркове господарство»
Профорієнтація для учнів Височанської ЗОШ
20191107 Prof

В рамках проф.орієнтації 07 листопада 2019 року були проведені ...

Детальніше...
Виховний захід-концерт “Україна буде жити”
20191028

28 жовтня 2019 року виповнилось рівно 75 років...

Детальніше...
Екскурсія на відкриті заняття в ХНАУ
20191105

05 листопада 2019 року в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва на кафедрі ґрунтознавства пройшли відкриті заняття ...

Детальніше...
День відкритих дверей
2019.10.26 VidkrDver

26.10.2019 відбувся ...

Детальніше...
Подорож до Буковини і Поділля
2019.10.11 Ekskurs

З 11 по 14 жовтня 2019 р. більше 40 студентів разом з викладачами познайомились з природними та антропогенними туристичними ресурсами нашої країни...

Детальніше...